بازگیران گفت: دانش آموزان متوسطه دوم استان لرستان از امروز به صورت گروه بندی به مدرسه می روند.

نصراله بازگیران در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده از امروز مدارس مقطع متوسطه دوم که فرم خودارزیابی را تکمیل کرده باشند و درخواست مجوز را ارائه دادند و سپس اداره آموزش و پرورش، شبکه بهد اشت و فرمانداری همان شهر تایید کرده باشند، بازگشایی می شوند.

وی افزود: در استان ۴۷ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند که از امروز به صورت گروه بندی و فقط یک یا دو روز در هفته، با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزشها را به صورت حضوری فرا می گیرند.

معاون آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: مدارسی هم که بستر و شرایط لازم را برای بازگشایی ندارند طی مدت اعلام شده فرصتی مجدد در اختیار آنها قرار داده می شود تا بستر لازم را برای آموزشهای حضوری فراهم کنند.

بازگیران عنوان کرد: البته از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۱۰ هزار دانش آموز در مناطق روستایی و عشایری که جمعیت مدارس کمتر از ۱۵ نفر بوده و این مدارس دسترسی به اینترنت و یا تبلت نداشتند، به صورت حضوری در مدارس حضور داشته اند.

وی بیان کرد: در همه شهرهای استان، مدارسی که بازگشایی شده اند تیم هایی از آموزش و پرورش و بهداشت بر فعالیت آنها نظارت می کند تا همه دستورالعل های بهداشتی و فاصله بین دانش آموزان به دقت رعایت شود.

انتهای پیام/