برنا گفت: 33 واحد صنعتی آلاینده در استان لرستان شناسایی و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند.

الهام برنا در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: واحدهای صنعتی در استان هر سه ماه یکبار پایش می شوند و این واحدها در بخش های آلودگی آب، خاک، هوا، پساب و سایر موارد مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: با توجه به اینکه در استان هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی وجود دارد، پایش این صنایع به ترتیب در دست بررسی قرار گرفته و در بازرسی اخیر ۳۳ واحد صنعتی آلاینده در استان شناسایی شد.

معاون محیط زیست لرستان تصریح کرد: واحدهای آلاینده ابتدا اخطار دریافت می کنند و ظرف مدت سه ماه نیز فرصت داده می شود تا نسبت به رفع نقص اقدام کنند و در صورت بی توجهی به این اخطار، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می شوند.

معاون محیط زیست لرستان با بیان اینکه این ۳۳ واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شده اند، عنوان کرد: در صورتی که وضعیت واحد صنعتی از نظر زیست محیطی در حد بحرانی باشد قطعا به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی با تاکید بر رعایت همه دستورالعمل های زیست محیطی در صنایع، گفت: واحدهای صنعتی در بخش های مختلف باید توجه داشته باشند که رعایت و حفاظت محیط زیست باید انجام شود و بازرسی های مستمری از واحدها انجام می شود که در صورت مشاهده هر گونه مشکلی که محیط زیست را تهدید کند، حتما بررسی و اخطار اولیه داده می شود.

انتهای پیام/