کلیپ «دکلمه ای برای حاج حسن» ویژه سالگرد سردار عالی‌قدر، دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا، شهید «حسن طهرانی مقدم» منتشر شد.