علی بابایی مدیرعامل سازمان آرامستانهای خرم آباد شد.

به گزارش سفیرافلاک، طی حکمی از سوی سعید فتوحی شهردار خرم‌آباد، علی بابایی به عنوان مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد منصوب شد.

پیش از این حمیدعلیرضایی عهده دار سرپرستی سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد بوده است.