فتوحی گفت: سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد آماده بهره‌برداری است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از شهرداری خرم آباد، سعید فتوحی اظهارداشت: یکی از اهداف این دوره از مدیریت شهرداری شفاف سازی فعالیت های خود برای شهروندان است که برای به دست آوردن اعتماد شهروندان، کاهش فساد، افزایش مسئولیت پذیری، ایجاد حس تحت ارزیابی قرار گرفتن، می تواند موجب افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی شود.

وی افزود: شفافیت در برنامه ها و عملکردها یکی از عوامل اصلی در نیل به اهداف یاد شده است که در همین راستا سازمان فاوای شهرداری سامانه ای افتتاح خواهد کرد.

شهردار خرم آباد تصریح کرد: شهرداری در این سامانه قراردادها، برنامه ها، روندها، بودجه ها، انتصابات، مصوبات، مناقصه ها، مزایده ها و … را درج و به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.

انتهای پیام/