زبردست گفت: 4 تن ضایعات ماهیان دریایی در لرستان معدوم شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان، مصطفی زبردست با اشاره به معدوم سازی ۴ تن ماهیان دریایی، اظهار داشت: این مقدار ضایعات از یک خودرو حمل به دلیل نداشتن مجوز بهداشتی حمل و نامشخص بودن مبدا و مقصد بار، نداشتن شرایط حمل و نقل مناسب و شرایط ارگانولپیتک نامناسب با دستور مقام قضایی توسط اداره کل دامپزشکی لرستان ضبط و معدوم سازی گردید.

وی افزود: مواد امحا شده شامل چهار تن ضایعات ماهیان دریایی شامل کله وپوست و امعا و احشا بوده است.

انتهای پیام/