در اختتامیه سومین مرحله نهایی رویداد سراسری تولید محتوای بسیج، تیم های برتر این رویداد در سه بخش پویانمایی، بازی و نرم افزار توسط هیئت داوران معرفی شدند.

به گزارش سفیرافلاک، در اختتامیه سومین مرحله نهایی رویداد سراسری تولید محتوای بسیج، تیم های برتر این رویداد در سه بخش پویانمایی، بازی و نرم افزار توسط هیئت داوران معرفی شدند که به شرح زیر است: بخش پویانمایی تیم اول(استان کرمان) حمد صالح اسدی، محمد صالح دهقانی، فاطمه عبدلی، نجمه مومنی مقدم

تیم دوم (استان خوزستان) اسماعیل براتوند، امیرحسین درج، علی خنده می، فاطمه پاک نژاد،تیم سوم(استان گلستان) محمد رجبی، مصطفی جعفری بخش بازی: تیم اول( استان اصفهان) بهنانم رضایی، رضا شعبانی، سید رسول قوامی، علیرضا موحد، مصطفی تراب زاده،تیم دوم (استان قم) امیرحسین حیدری، سید مهدی حسینی، عباس پورجاویدی، علی مرادی، محمد متین رضایی،تیم سوم( استان قزوین) حمید حامدی فر، رضا رمضانی، محمد متین رضایی

 بخش نرم افزارتیم اول(استان کرمان) محمد سعید فدا الدینی، مهدی شایان، مهدی نواب زاده،تیم دوم(تهران بزرگ) آریا ولی زاده، پارسا رستمیتیم سوم(استان خوزستان) پویا لیلی زاده، حامدصفربنا، عارف کشتکار، محمد مهدی نوری

 انتهای پیام/