گودرزی گفت: شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی از این زنجیره حذف شوند چرا که این شرکت ها بستری برای ظلم، فساد، تبعیض و بی عدالتی و رانت هستند و خیری برای نظام اداری استخدامی ندارند.

به گزارش سفیرافلاک، عباس گودرزی با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اظهار داشت: این بحث در مجلس دهم دنبال شد اما چون مطلوب حاصل نشد در مجلس یازدهم هم در دستور کار قرار دادیم، چند وقت پیش به جمع بندی رسیدم و در جلسه مشترکی توافق شد که این بحث را دولت در قالب لایحه تقدیم  مجلس کند.

وی افزود: با توجه به این که این اتفاق محقق نشد با هم اندیشی کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفتیم در قالب طرح، بحث را دنبال کنیم و هدفی که دنبال می کنیم این است که نظام اداری استخدامی کشور ساماندهی یابد و این مستلزم این است که شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی از این زنجیره حذف شوند چرا که این شرکت ها بستری برای ظلم، فساد، تبعیض و بی عدالتی و رانت هستند و خیری برای نظام اداری استخدامی ندارند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این شرکت ها هر طوری تمایل دارند با نیرو رفتار می کنند تا جایی که نیرو را جواب می کنند، حقوق نمی دهند و حاشیه امنی پیدا کردند که به هر نحوی برخورد کنند، نه عدد و ارقامی از این ها وجود دارد و نه کسی در قابل آنها پاسخگوست و اختیار بی حدی به آنها داده شده که نظام اداری استخدامی را با چالش های جدی مواجه کرده است.

وی با بیان این که در حذف شرکت های تامین نیروی انسانی  تردیدی وجود ندارد،تصریح کرد: البته این موضوع در قالب طرح دنبال می شود و نیروهای شرکتی، خرید خدمت و تجمیعی از طریق قانون کار و طبقه بندی مشاغل ساماندهی شوند که ثبات شغلی پیدا کنند، همچنین نیروهای قراداری که آزمون دادند به دنبال تبدیل وضعیت رسمی آنها هستیم و باید توجه داشت که ما به دنبال تضعیف کارکنان نیروهای دستگاه ها نیستیم بلکه پیگیری این موضوع، بستری برای نظام پرداخت هماهنگ است.

گودرزی بیان کرد: تلاش می شود تا نظام اداری استخدامی کشور در آینده بیش از این دچار چالش هایی که می بینیم نباشد و در ارائه خدمت به نیروی انسانی ساز و کار منطقی حاکم باشد، همچنین جذب نیروی انسانی در قالب آزمون صورت بوده و شاهد استقرار عدالت باشیم.

انتهای پیام/