چراغانی گفت: شکل گیری انقلاب، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی مد نظر قرار دارد که باید در مسیر انقلاب حاصل شود.

علی چراغیان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به هفته مکتب انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۱۲ تا ۱۸ آذر به عنوان هفته مکتب انقلاب اسلامی ایران نامگذاری شده و این ایام فرصتی است تا در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی برنامه ریزی و تلاش کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که مردم به رهبری امام(ره) تلاش کردند رژیم فاسد را سرنگون و برای یک نظام و حکومت اسلامی برنامه ریزی نمایند که باید قدر آن را بدانیم چرا که امروز انقلاب اسلامی ایران در جهان به یک الگو برای کشورهای دیگر تبدیل شده است.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران نشان داد اگر در راه خدا مجاهدت کرد، قطعا پیروزی حاصل می شود که در این مسیر، امام(ره) نقشه راه انقلاب اسلامی ایران را ترسیم کرد و انقلاب ایجاد شد؛ شکل گیری انقلاب، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی مد نظر قرار دارد که باید در مسیر انقلاب حاصل شود.

چراغانی عنوان کرد: اگر دولت اسلامی باشد، قطعا جامعه هم اسلامی می شود و استقرار عدالت و رفع تبعیض ایجاد می شود و سپس به سمت دنیای اسلامی و تمدن نوین اسلامی می توان حرکت کرد.

وی بیان کرد: در طول مسیر انقلاب طی این سالها، عده ای نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند و در میانه راه رها کردند ولی برخی از افراد هر روز محکم تر گام هایی برای رسیدن به اهداف انقلاب برمی دارند.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نقش نخبگان در پیشرفت کشور گفت: وظیفه نخبگان در این دوره بسیار سنگین است چرا که موفقیت و پیشرفت علمی در گرو تربیت انسان هایی است که می توانند نقش مهمی داشته باشند.

انتهای پیام/