حسنی مقدم گفت: به دلیل توپوگرافی لرستان فرسایش خاک این استان از متوسط جهانی بیشتر است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اسفندیار حسنی مقدم اظهار داشت: هر هکتار خاک پتانسیل تأمین غذای ۲۰ نفر و هفت و نیم تن محصول را دارد، بنابراین هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به معنای از دست دادن پتانسیل تولید غذای ۲۰ نفر است و در سازمان جهادکشاورزی استان با هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز مقابله می‌کنیم.

وی با اشاره به روز جهانی خاک افزود: شعار امسال روز جهانی خاک توقف شوری خاک و افزایش باردهی خاک است و در لرستان، محدودیت شوری خاک را نداریم به جز چند هزار هکتار که در دشت سیلاخور که درجه پایینی از شوری را دارند که۴۰ درصد از خاکهای استان با کمبود مواد آلی‌ در خاک مواجه هستند، این در حالیست که این میانگین در کشور ۷۰ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: می‌توان ادعا کرد که حاصلخیزی خاک در لرستان از کشور مناسب تر است ولی یکی از چالش‌های خاک در لرستان به فرسایش آن مربوط می‌شود،‌ به دلیل توپوگرافی لرستان فرسایش خاک از متوسط جهانی بیشتر است.

وی با بیان اینکه فقر مواد آلی و آتش سوزی خاک از موارد دیگر به شمار می رود، گفت: به ازای هر سانتی متر میلیون‌ها میکرو ارگانیسم با آتش زدن پس چر مزارع از بین می‌رود، در واقع با آتش سوزی باعث نابودی خاک می‌شویم.

انتهای پیام/