ساداتی نژاد با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌های پرورش ماهی در لرستان، گفت: 54 میلیارد تومان برای رفع مشکلات عشایر اختصاص یافت.

به گزارش سفیرافلاک، جواد ساداتی نژاد امشب در جلسه شورای اداری لرستان اظهار داشت: لرستان از نظر منابع طبیعی و کشاورزی بسیار بی نظیر است به طوری که پنج درصد اراضی کشاوزی در استان است تا جایی که ۱۴ هزار میلیارد تومان تولید محصول کشاوزی دارد و ۳۲ درصد اشتغال در این بخش است، همچنین در حوزه شیلات رتبه اول تولید ماهی در استان های غیر ساحلی را دارد.

وی افزود: هفت درصد عشایر کشور که ۸۵ هزار نفر هستند در استان زندگی می کنند و با توجه به مشکلات موجود، ۵۴ میلیارد تومان برای رفع مشکلات عشایر اختصاص یافت.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حوزه گیاهان دارویی، این منطقه بهشت گیاهان دارویی کشور است و ۳۵ میلیارد تومان برای زیر ساخت در نظر گرفته شده است.

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل ظرفیت های بی نظیر دیم و ایجاد باغات، ۱۰۰ میلیارد اعتبار اختصاص یافت تا رونق یابد، در پرورش ماهی ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساختها، در آبیاری های نوین و سایر بخش ها ۲۲۰ میلیارد تومان، در آبخیزداری ۱۲۰ میلیارد تومان، در بحث جنگل های زاگرس نیز ۲۰ میلیارد اختصاص یافت.

وی بیان کرد: سه ایراد در استان وجود دارد که سطح گلخانه کم بوده و ۷۹ هکتار است، همچنین صنایع تبدیلی در این استان کم است و زنجیره کامل نیست و خام فروشی می شود، در حوزه دامپروری صنعتی دچار ضعف است که هزار و ۵۰۰  میلیارد برای سرمایه گذاری  در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/