آیت الله رئیسی از بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بازدید کرد.

به گزارش سفیرافلاک، رئیس جمهور صبح امروز وارد استان لرستان شد و سپس از برخی کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل استان بازدید به عمل آورد.

وی سپس با حضور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، از این بیمارستان بازدید کردند.

تعدادی از اعضای هیئت دولت در این سفر یک روزه رئیس جمهور را همراهی کرده و به شهرهای مختلف استان لرستان حضور یافته اند.