آیت الله مبلغی گفت: لرستان، مستعد عمران و آبادانی است اما دچار اشکالاتی بوده که برخی از مشکلات به این برمی گردد که طبیعت را به خوبی حفظ نکردیم.به گزارش سفیرافلاک، آیت الله احمد مبلغی شامگاه جمعه در دیدار رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم لرستان اظهار داشت: دولت جدید، استاندار لرستان را از درون خود استان برگزید و این امید می رود که در کنار نماینده ولی فقیه که بومی استان هستند، حرکت های خوبی ایجاد شود.

وی افزود: لرستان یک ایران کوچک است چرا که از نظر داشتن مواهب طبیعی بسیار بی نظیر است، طبیعت، خاک و آب این استان عجیب است به طوری که به گفته کارشناسان، اگر به استان نگاه اساسی شود می تواند فراتر از اینکه خود استان را آباد کند، استان های دیگر و کشور را مدد برساند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این استان مستعد برای عمران و آبادانی است اما دچار اشکالاتی است که برخی از مشکلات به این برمی گردد که طبیعت را به خوبی حفظ نکردیم.

آیت الله مبلغی عنوان کرد: در بخش هایی از استان به آب های زیر زمین تجاوز شده و افراط از این آب سبب شده که بخش هایی از زمین در معرض فرونشست قرار گرفته البته بخش های اساسی استان دچار چنین مشکلی نشده اند ولی چند بخش در معرض این آسیب قرار دارد.

وی بیان کرد: اگر به مسئله آب و اولویت آب توجه شود، که لرستان معبر آب است، نیازی نیست که به آب چاه زمین ها فشار وارد شود.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: می طلبد به صورت ویژه به استان نگاه شود و کارهایی که در استان شده، اساسی نبوده و این استان بسیار نجیب است و نیاز به تحول دارد.

انتهای پیام/