کارگران عظیم خودرو با تجمع و انسداد مسیر، خواستار رسیدگی به مشکلات شدند.

به گزارش سفیرافلاک امروز جمعه، بروجرد میزبان فاطمی امین، وزیر صمت به شهرستان بروجرد است که از صبح تاکنون از نساجی، سامان کاشی و برخی دیگر از واحدها با هدف شناسایی و رفع مشکلات بازدید شده است.

اما بعد از دیدار مردمی در فرمانداری بروجرد، قرار شد وزیر صمت از کارخانه سیلیکون متال بازدید نماید که در مسیر، کارگران عظیم خودرو با حضور در جاده و انسداد مسیر، خواستار رسیدگی به مسائل و مشکلات شدند.

خواسته کارگران رفع مشکل این واحد تولیدی بود، همچنین کارگران در این تجمع اعلام کردند که ۱۱ ماه حقوق معوقه دارند و انتظارشان از وزیر صمت رسیدگی به این مشکلات است.

برهمین اساس وزیر صمت در میان کارگران حاضر شد و مسائل و مشکلات آنها را شنید.

بعد از گفتگوی وزیر صمت با کارگران، مسیر بازگشایی و ادامه سفر انجام شد.

انتهای پیام/