محرابیان گفت: 360 میلیارد تومان برای رفع مشکل آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش سفیرافلاک، علی اکبر محرابیان امشب در شورای اداری لرستان اظهار داشت: در خصوص برق در استان لرستان یک نیروگاه برق آبی با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات برق، نیروگاه خرم دو واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی، یک بخش هم در دورود با ظرفیت ۷۵ مگاوات وجود دارد که برنامه ریزی شده برای تابستان بخش نیروگاه خرم آباد به مدار متصل و مجموع ظرفیت تولید از هزار مگاوات عبور می کند، البته پیک مصرف استان ۹۲۰ مگاوات است که لرستان در تولید برق و مصرف به تراز قابل قبولی رسید.

وی افزود: پست و خطوط انتقال ۱۳ پروژه در دست اجراست و با سرمایه گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان که پیش یبنی شده ۵۰ درصد در سال آینده به بهره برداری برسد و ظرفیت انتقال به وضعیت قابل قبولی خواهد رسید.

وزیر نیرو تصریح کرد: در برق رسانی روستایی فقط ۲۱ روستا باقی مانده که تا پایان سال به اتمام می رسد و روستای بالای پنج خانوار بدون برق نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: در آب بارش نرمال ۵۵۰ میلیمتر است، سال گذشته ۳۶۰ میلیمتر بود و امسال تاکنون ۸۸ میلیمتر بوده است که در سدها با وجود منابع غنی آب، شش سد در حال بهره برداری داریم که در این سدها بخش قابل توجهی از شبکه اجرا نشده، همچنین هشت سد هم در حال ساخت است که از پیشرفت ۱۰ تا ۸۸ درصد برخوردار هستند که با تکمیل سدها، آب کشاورزی، شرب و صنعت تا حد قابل توجهی مهار می شود.

محرابیان عنوان کرد: مهمترین سدها معشوره است که سال ۸۱ مطالعات آن شروع شده و باعث تاسف است که طی این سالها مجموع پیشرفت آن کمتر از ۱۰ درصد است و فقط تونل انحراف احداث شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: شش هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تا پایان دولت شاهد بهره برداری سد معشوره باشیم و از دو محل پیش بینی کردیم، از ماده ۵۶ و بخشی هم به روش های غیر از اعتبارات بودجه است که با حمایتها این پروژه انجام شود.

وی بیان کرد: سه ایستگاه پمپاژ در استان داریم و نیاز به شش ایستگاه بوده که در حال ساخت است.

محرابیان با اشاره به روستاهای استان گفت: در استان کمتر از سه هزار روستا داریم که ۵۰۰ روستا در تنش شدید آبی هستند و قرارداری هفته قبل براساس قوانین بودجه امضا شد که برای استان ۳۶۰ میلیارد تومان پییش بینی کردیم در قالب کار جهادی با حضور گروه های جهادی و بسیج سازندگی و گروه های دیگر تا یک ماه آینده پروژه های روستایی استان فعال شود و ظرف دو الی سه سال روستاهایی که تنش آبی دارند مشکلشان حل شود.

انتهای پیام/