قنبریان گفت: انشعاب گاز 4 جايگاه CNG غير استاندارد در استان لرستان قطع شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، مرضیه قنبریان اظهارداشت: به منظور تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان، همچنین مالکان و کارکنان جایگاه ها و در راستای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن سوخت گیری، چهار جایگاه CNG استان به دلیل عدم رعایت الزامات استانداردسازی و پر خطر بودن، مشمول قطع انشعاب گاز قرار گرفتند و گاز جایگاه ها تا برطرف شدن موارد بحرانی قطع شد.

وی افزود: استاندارد سازی و بازرسی ادواری از جایگاه های CNG مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و این مهم در تمامی جایگاههای CNG در سطح استان در طول سال و با استفاده از توان کارشناسی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می شود.

گفتنی است در حال حاضر ۴۹ جایگاه CNG در سطح استان فعالیت دارند.

انتهای پیام/