زیویار گفت: تجمیع انبارهای تملیکی استان لرستان یک ضرورت است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، فرهاد زیویار در جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه های مختلفی دخیل هستند که مجموعه این دستگاهها با همفکری و تعامل در زمینه مبارزه با این پدیده خدمات ارائه می دهند که با همفکری و همکاری سعی بر بسترسازی برای رفع مشکلات است و در این رابطه ایجاد رویه همدلی و تعامل بین دستگاهی برای رفع مشکلات مورد انتظار است.

وی رسیدگی به وضعیت و ساماندهی انبارهای تملیکی استان را از موضوعات مهمی جلسه عنوان کرد و افزود: لزوم تجمیع انبارهای استان یک ضرورت است و پیشتر نیز بررسی های لازم در این رابطه انجام شده و نهایتا مقرر گردید انبار های خالی یا فضاهایی که قابلیت واگذاری به اموال تملیکی را دارند با توافق میان دستگاه های اجرایی برای ساماندهی در اختیار اموال تملیکی قرار گیرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: ظرفیت آزادراه خرم زال در کریدور جنوب به شمال که از استان لرستان عبور می کند با توجه به قرار داشتن در مسیر ترانزیت کشور، شرایط قاچاق کالا در آن فراهم آمده که این موضوع به عنوان یک تهدید مورد بررسی قرار گرفت.

زیویار تصریح کرد: با توجه به این اوصاف، نیروی انتظامی و برخی دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع خواستار ایجاد شرایطی برای استفاده از ظرفیت آزاد راه در جهت برقراری نظم و امنیت مسیر و اقدامات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا شدند.

وی افزود: در همین رابطه موضوع استفاده از اماکن و تجهیزات سایر دستگاه های اجرایی که در این مسیر واقع شده مطرح گردید و برخی از دستگاه های ذیربط آمادگی خود را در جهت واگذاری این امکانات به نیروی انتظامی اعلام کردند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: ارائه آمار دقیق از تعداد اموال قاچاق موجود در انبارهای استان از مهم ترین موارد مورد انتظار است که مقرر شد گزارش دقیقی از کالاها در جلسه آتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود و دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند ضمن ارائه گزارش، پیشنهادات و ایده های حوزه کاری خود را به ستاد ارائه دهند.