کشوری گفت: دشمن تلاش خود را جهت تغییر افکار عمومی به کار گرفته است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی زندان لرستان، عبدالمجید کشوری اظهار داشت: تیم کاری که عهده دار مسئولیت های مختلف درحوزه زندانبانی استان است رضایت مندی جامعه هدف را درپی داشته و این مهم درتحولات میدانی  قابل مشاهده است و مشکلات موجود را می توان با جدیت و برنامه ریزی دقیق تر پیگیری کرد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری دشمنان بر افکار مردم ایران و جنگ نرم افزود: دشمن تمام تلاش خود را جهت تغییر افکار عمومی به کار گرفته  که همه ما موظف هستیم به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ،سیاست های مذبوحانه دشمنان را خنثی کنیم.

مدیر کل زندان های لرستان عنوان کرد: بزرگنمایی مسائل و مشکلات کشور ونادیده گرفتن پیشرفت ها یکی دیگر از اهداف آنهاست وبا توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مورد بصیرت افزایی، همه ما وظیفه داریم که درخصوص این اهداف شوم دشمنان بابصیرت وارد میدان نبرد شویم، همچنین به منظور حرکت در مسیر رشد وتعالی یک مجموعه باید به نظرات کارشناسی ودر نهایت به خرد جمعی احترام گذاشت و به خوبی ازآن استفاده کرد.

وی تصریح کرد:از نکات مورد اهمیت سازمان زندان ها حرکت در مسیر اعتدال است، به کارگیری خرد جمعی ومطالبه گر بودن در رابطه با حق وحقوق زندانیان وحفظ روحیه مددکاری در بین زندانیان، علاوه بر این نیز بی تدبیری به هیچ وجه مورد پذیرش سازمان زندان ها نیست چون این بی تدبیری است که خوراکی برای عناصرضد انقلاب تهیه می کند.

کشوری خاطر نشان کرد: تذکرات زندانبانی باید به طور مستمر به کارکنان ارائه گردد، آموزش های کاربردی به زندانیان جهت بازگشت شرافتمندانه به جامعه، کار مردم درالویت کارهاست، تبدیل شدن اخلاق مداری به شیوه مدیریتی از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه باشد که در سازمان زندان ها با به کار گیری فکر و تدبیر غیرممکن به ممکن تبدیل وتمامی مسائل ومشکلات زندان ها به یاری خدا وباهمت وخرد جمعی رفع خواهد شد.

انتهای پیام/