در آخرین روزهای پاییزی و با ورود سامانه جدید بارشی از هم اکنون تا ظهر سه شنبه، کوهدشت شاهد بارش آخرین باران پاییزی سال جاری است.

به گزارش سفیرافلاک، در آخرین روزهای پاییزی و با ورود سامانه جدید بارشی از هم اکنون تا ظهر سه شنبه، کوهدشت شاهد بارش آخرین باران پاییزی سال جاری است.

انتهای پیام/