کشوری گفت: 2 هزار زندانی لرستانی امسال مشغول به کار شدند.

عبدالمجید کشوری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: اشتغال زندانیان در بخش های مختلف یکی از موضوعات مهم سازمان زندانهاست که شامل بخش های مختلف کارگاهی، اعزام به کار و اشتغال نشسته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه اشتغال دو هزار و ۱۲۰ نفر از زندانیان استان فراهم شده که ۴۱۳ نفر در بخش کارگاهی، هزار و ۷۵ نفر در اشتغال نشسته و ۶۳۲ نفر هم در اعزام به کار مشغول شده اند.

مدیرکل زندان های لرستان تصریح کرد: در سال جاری اشتغال بیش از ۷۷ درصد از محکومان مستقر در زندانهای استان محقق شده است.

کشوری بیان کرد: آموزش مهارت و حرفه و در کنار آن ایجاد اشتغال برای زندانیان یکی از اهدافی است که مد نظر قرار دارد.

انتهای پیام/