شرفی با بیان اینکه «شهید سلیمانی» الگویی برای همه جهانیان است، گفت: حاج قاسم از دو قطبی کردن جامعه پرهیز می کرد.

میلاد شرفی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: مکتب سردار سلیمانی، همان مکتب امامین انقلاب و اسلام بود که حاج قاسم راه خود را از آن گرفت و سالها در همین مسیر خدمت کرد و حرکت در همین مسیر سبب شد تا همه از سردار سلیمانی، رضایت داشته باشند.

وی افزود: حاج قاسم در بخش های مختلفی که فعالیت داشتند و نقش آفرینی کردند، می بینیم که در همه این بخش ها با همان مکتب اسلام و امامین، مطابقت دارد و شاخصه مهم این مکتب، توحید است و هرچه می خواست برای خدا بود.

مسئول بسیج دانشجویی لرستان با اشاره به مردمی بودن سردار سلیمانی، تصریح کرد: معنویت، مردم داری و خدمت به خلق خدا از دیگر ویژگی های بارز شهید سلیمانی بود که در هر جایی که احساس می کرد، مردمی و ملتی نیاز به کمک او دارند بدون تعلل برای خدمت رسانی و کمک به مظلومان می شتافت.

شرفی عنوان کرد: یکی از ظرفیت ها و کارهای بزرگ حاج قاسم این بود که از دو قطبی کردن جامعه پرهیز می کرد و همه مردم را فرزندان ایران می دانست که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه شهید سردار سلیمانی الگویی برای همه جهانیان است، گفت: این شیوه و رفتار حاج قاسم که سبب محبوبیت این بزرگوار در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا شده است، باید الگو قرار داده شود.

انتهای پیام/