همزمان با دومین سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی شعار مرگ بر آمریکا درگلزار شهدای کرمان طنین انداز شد.