مداحی «ما یار حاج قاسمیم...» با صدای مجتبی رمضانی آماده دریافت است.