آشتاب از شناسایی 20 تبعه غیر مجاز شاغل در واحدهای اقتصادی استان لرستان خبر داد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستانT علی آشتاب اظهار داشت: با توجه به وضعیت بیکاری در لرستان و جلوگیری از بکار گیری کارفرمایان از اتباع بیگانه، بازرسان این اداره کل طی ۹ ماه سالجاری ۹۳۱ فقره بازرسی دوره ای و ۳۹ گشت مشترک با نیروی انتظامی در راستای شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز از واحدهای اقتصادی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه در طول این مدت ۲۰ تبعه بیگانه غیر مجاز شناسایی شدندT افزود: چهار کارفرما در این زمینه به مراجع قضایی استان معرفی و ۱۳ نفر از نیروی های بومی جایگزین نیروهای کار غیر مجاز شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان به جرایم کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیر مجاز را بکار گیری می کنند اشاره کرد و گفت: مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده نماید و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام نماید، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال(۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان) برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

انتهای پیام/