حسن نژاد گفت: عملیات اجرایی احداث سد و نیروگاه معشوره بزودی آغاز خواهد شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، داریوش حسن‌نژاد اظهار داشت: سیاست و تصمیمات وزارت نیرو تکمیل طرح‌های ناتمام با تامین منابع مالی لازم از طریق اختصاص اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ است که در این سفر از مصوبات مورد توافق می توان به تکمیل شبکه آبیاری سد حوضیان به ترتیب مبلغ ۲۵میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال۱۴۰۱ و مبلغ ۱۰میلیارد تومان از محل اعتبارات استان برای دو هزار و ۲۰۰ هکتار درسال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

وی افزود: همچنین تکمیل عملیات فاز یک شبکه آبیاری و زهکشی هزار هکتار از اراضی پایین دستی سد ایوشان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور درسال ۱۴۰۱  از دیگر مصوبات مورد توافق بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده به منظور تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ در لرستان، گفت: ایستگاه های پمپاژ اسماعیل آباد به منظور آبی کردن(۶۰۰هکتار)ونیله(۲۵۰هکتار) از اراضی منطقه توسط استان درسال ۱۴۰۱  می‌توان اشاره کرد.

حسن‌نژاد شاه بیت مصوبات سفر وزیر به لرستان را اجرایی شدن عملیات احداث نیروگاه و سد معشوره دانست و عنوان کرد: بنابه دستور مستقیم وزیر محترم نیرو عملیات اجرایی احداث سد و نیروگاه معشوره بزودی آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/