قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مراکز توانبخشی، ورزشی و فرهنگی تکمیل می شوند، گفت: ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مرکز توانبخشی لرستان اختصاص یافت.

به گزارش سفیر افلاک امیر حسین قاضی زاده هاشمی ظهر امروز پس از بازدید مرکز توانبخشی، فرهنگی و ورزشی بنیاد شهید لرستان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مراکز با هدف ارائه خدمات در بخش های مختلف ایجاد شده اما هنوز تکمیل نشده در حالی که این مراکز توانبخشی باید در اختیار جانبازان برای ارائه خدمات قرار گیرد.

وی افزود: برخی از برنامه ها و پروژه ها با هدف خدمت رسانی در دستور کار قرار دارد که به جامعه هدف خدمت رسانی کند مانند مراکز جامع توانبخشی که وظیفه داریم این مراکز را تمام کنیم و تکمیل شوند.

رئیس بنیاد شهید کشور تصریح کرد: در سفرهای استانی منابع خوبی در نظر گرفته شده که این پروژه ها به سرانجام برسند از جمله لرستان که بررسی کردیم چقدر نیاز دارد و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه مصوب شد که به نتیجه برسد.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: مراکز توانبخشی، فرهنگی و ورزشی در مراکز استانها در نظر گرفته شده که اولویت استفاده از این ظرفیت برای جامعه ایثارگری است و اگر ظرفیت مازادی باشد در اختیار سایر شهروندان قرار می گیرد.

انتهای پیام/.