بارش برف زمستانی در الشتر جلوه زیبایی به این شهر داد.