ساعدپور نوشت: در مرحله اجرا باید مجریان و کارگزاران، حظ و بهره ای از اسلام شناسی داشته و از بن دندان و سویدای دل فلسفه سیاسی ولایی را قبول داشته باشند.

به گزارش سفیرافلاک، حکومت اسلامی باید در سه مرحله اسلامی باشد: ۱-مرحله تقنین و قانون گذاری. در این مرحله قانون اساسی و قوانین موضوعه باید متاثر و منبعث از کتاب، سنت، اجماع و عقل باشد و نباید یک قانون غیر دینی از فیلتر اسلام شناس ها که در زمان ما شورای نگهبان است خارج شود.

۲-در مرحله اجرا باید مجریان و کارگزاران، حظ و بهره ای از اسلام شناسی داشته و از بن دندان و سویدای دل فلسفه سیاسی ولایی را قبول داشته باشند.

اگر آدمهای راجل و پیاده از حیث اسلام شناسی متصدی امر باشند، حکومت اسلامی به مرحله اجرا نمیرسد و اینگونه کارگزاران قلابی موجب بدبینی و انفصال توده های مردمی از حکومت خواهند شد.

امام علی(ع) خطاب به بازاری ها میفرمایند:((یا مَعشَرَ التُجّار!اَلفَقَهُ ثَمَّ اَلمُتَحَجُّر))امام که سه بار این جمله را تکرار کرد، یعنی ای گروه تجار اول مسائل فقهی را یاد بگیرید و بعد به تجارت بپردازید.کافی/ج۵/ص۱۵۰

امام علی(ع)تجارت را از باب نمونه یادآور می شود و اِلّا تجارت خصوصیتی ندارد و باید در تمام مسائل، این نکته حساس و اساسی لحاظ شود.در واقع امام علی(ع) فرموده است:((الفقهُ ثُمَّ الریاسه، الفِقهُ ثُمَّ اَلوِکالَه و…))یک انسان مسلمان اول باید نسبت به اسلام شناخت پیدا کند و بعد به ریاست برسد.اول احکام را یاد بگیرد، بعد به وکالت و قضاوت بپردازد.جای دیگر در نهج البلاغه،حکمت۴۴۷میفرمایند:((مَنِ التَّجَرَ بغَیرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فی الرِّبا)) هر کس بدون فقه تجارت کند،در دام ربا گرفتار می شود.واقعا باید به حق گفت:((مَن سائِسَ بِغَیر فقه فَقَدِ ارتَطَمَ فیِ الاِستبداد)) کسی که بدون شناخت اسلام و ایمان به آن،قدرت سیاسی پیدا کند سر از استبداد در می آورد و…

ما به تجربه دریافتیم، مسئولینی که شناختی از اسلام نداشتند سر از ناکجا آباد در می آورند.حکومت در صورتی دینی است که شناخت مسئولین از اسلام از سرتا ساقه لحاظ شود. والّا بی مایه فطیر است.

می طلبد دولت برآمده از گفتمان انقلابی در چینش نیروها، این نکته سرنوشت ساز را رعایت کند؛ علاوه بر مرحله قانون گذاری و مرحله اجرا، مرحله نظارت فوق العاده حائز اهمیت است.

نظام جمهوری اسلامی در مرحله اول که مرحله تقنین و قانون گذاری باشد به برکت وجود شورای محترم نگهبان کوچکترین مشکلی ندارد.دولت انقلابی باید در مرحله اجرا ونظارت خودرا نشان دهد و در این دو مرحله کوچکترین اغماض و مسامحه ای روا نیست و باید زیر مجموعه باجناب آقای رئیسی هماهنگی صددرصد داشته باشند.آهنگ حرکت هم به یاری خدای متعال به سمت این مطالبه به حق انقلابیون است.مجموعه کارگزاران انقلابی این گونه ای الآن و در آینده به خوبی واقف اندکه مستظهربه پشتیبانی ملت اند. وباید این را غنیمت بشمرند.

«مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم/هواداران کویش را چو جان خویشتن دارد»

انتهای پیام/

  • نویسنده : محمدکرم ساعدپور، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل