بارش برف و کولاک شدید دید افقی محور نورآباد به کرمانشاه را کاهش داد.