امیری گفت: کشتار مردم و غارت منافع کشور، بخشی از جنایت های رژیم ستمشاهی بود که می توان به کشتار مردم در مسجد گوهرشاد در دفاع از حجاب و عفاف اشاره کرد.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: تاریخ ۵۲ ساله خاندان پهلوی پُر از جنایت و ظلم های بسیار است که در حق ملت ایران به صورت فیزیکی و یا مزدوری برای دولت های انگلیس، آلمان و آمریکا انجام دادند.

وی افزود: در طول حکومت رضا شاه، جنایت های زیادی از جمله کشتار مردم بیگناه، از بین بردن ایلات و عشایر در برخی از استانها از جمله استان های لُر نشین را انجام دادند، علاوه بر این جنایتها و کشتار وحشیانه مردم، از بین بردن کشاورزی و دامپروری هم از دیگر ظلم های این خاندان ستمگر بود.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا عنوان کر: بعد از خیانت رضا شاه، کنار گذاشته شد و سپس پسرش محمدرضا شاه حکومت را به دست گرفت که یکی از مهمترین جنایت های محمد رضا پهلوی، فروش ارزان قیمت نفت به دول غربی و انباشت پول و اموال در بانک های خارجی خصوصا آمریکا بود.

امیری بیان کرد: در طول حکومت پهلوی خبری از توسعه امکانات در کشور نبود و خاندان پهلوی برای منافع خود تلاش می کردند، طی سالها در حکومت پهلوی ساخت راه آهن و جاده و امکانات مردمی معنایی نداشت و در حالی که مردم از گرسنگی می مردند، خاندان پهلوی پول و ثروت خود را در بانک های آمریکا محاسبه می کردند.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین توهین و خیانت به ملت ایران زمانی بود که زمانی نیروهای غربی آمریکا به ایران می آمدند، حق توحش داشتند که هیچگاه این جنایت ها و توهین به ملتی که دارای تمدن چند هزار ساله بودند، فراموش نمی شود.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا گفت: کشتار مردم در مسجد گوهرشاد در دفاع از حجاب و عفاف نمونه ای دیگر از جنایت های وحشیگرایانه پهلوی بود، تبعید امام(ره)، کشتار دانشجویان و مردم عادی از سال ۴۲ تا ۵۷ و قیام هایی از جمله ۱۷ شهریور و ۱۹ دی در تاریخ ماندگار است و فراموش نمی شود.

امیری گفت: در طول حکومت پهلوی، این خاندان نگهبان اسرائیل و اسرائیل نگهبان و نگهدار منافع آمریکا بود و خوش خدمتی حکومت پهلوی به آمریکا و اسرائیل دیده می شود که این خیانت در حق دین و اسلام بود که توسط حکومت ستمشاهی صورت گرفت.

وی بیان کرد: عزم ملت ایران برای ریشه کن کردن خاندان پهلوی سبب شد تا محمد رضا شاه در دی ماه سال ۱۳۵۷ فرار کند و میلیاردها دلار از منافع این کشور را به غارت بردند اما در نهایت این ملت به رهبری امام(ره) در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید و دست چپاولگران از منافع کشور قطع شد.

انتهای پیام/