سهرابی گفت: 54 درصد دانش آموزان لرستانی آموزش ها را حضوری دریافت می کنند.

عیسی سهرابی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: با توجه به فروکش کردن بیماری کرونا، آموزشها بیشتر به سمت حضوری شدن می رود و اصل اساسی در بازگشایی مدارس است به طوری که هیچ مدرسه ای نباید صد درصد مجازی باشد.

وی افزود: حضوری و یا ترکیبی مدارس بستگی به تصمیم شورای مدرسه دارد و در حال حاضر ۵۴ دانش آموزان به صورت حضوری و ۴۶ درصد به صورت ترکیبی، آموزشهای درسی را فرا می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: در همین راستا ۲۵۶ نفر به عنوان ناظر بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس نظارت می کنند که دو هزار و ۴۰۰ بازدید از مدارس صورت گرفته است.

سهرابی عنوان کرد: همچنین پنج هزار بازدید از مدارس توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته که خوشبختانه تاکنون مورد خاصی در مدارس از نظر شیوع کرونا گزارش نشده است.

انتهای پیام/