طبق آخرین رنگ بندی خرم آباد در وضعیت نارنجی و 3شهر دیگر در لرستان دروضعیت زرد قرار گرفتند.

به گزارش سفیرافلاک، طی روزهای اخیر پیک ششم کرونا در حال رخ دادن است به طوری که پس از روزها آبی بودن کشور و کاهش آمار ابتلا، بستری و مرگ و میر، متاسفانه آمار ابتلا و بستری ها رو به افزایش است.

برهمین اساس طبق آخرین رنگ بندی کرونا، هم اکنون هفت شهر کشور قرمز، ۳۹ شهر در وضعیت نارنجی و۲۱۷ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند.

در این رنگ بندی خرم آباد در وضعیت نارنجی و بروجرد، الیگودرز و دلفان در وضعیت زرد قرار دارند.

انتهای پیام/