نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آمریکا نه تنها در برخورد با ایران بلکه در مواجهه با متحدان خودش هم نشان داده قابل اعتماد نیست، گفت: آمریکا عهد شکنی خودش را نسبت به متحدان درخروج از عهد نامه پاریس نشان داد.

به گزارش سفیرافلاک، سید محمد جواد ابطحی نماینده ادوار مجلس، با بیان اینکه نمی شود به آمریکا اعتماد کرد، گفت: آزموده را آزمودن خطاست، آمریکا نه تنها در برخورد با ایران بلکه در مواجهه با متحدان خودش هم نشان داده که قابل اعتماد نیست و عهد شکنی خودش را نسبت به متحدان درخروج از عهد نامه پاریس نشان داد.

وی با تاکید بر این مساله که عهد شکنی های آمریکا در قبال ایران از زمان اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا شروع شده بود، گفت: عده ای می گویند عمل نکردن به مفاد برجام در زمان ترامپ شروع شده بود در حالی که از دوره پیش از ترامپ این عهد شکنی ها آغاز گشته و فقط ترامپ به صورت علنی از برجام خارج شد.

نماینده ادوار مجلس ضمن تشریح این مساله که گره زدن معیشت مردم به مذاکرات کار درستی نیست، گفت: مسیری که از چندی پیش آغاز شده، نادرست است. برخی گمان می کردند که شکوفایی اقتصاد در گرو ارتباط با چند کشور مستبد است در حالی که باید با تمام کشورهای دنیا ارتباط برقرار کرد و در عین حال با فعال کردن ظرفیت های داخلی باعث شکوفایی اقتصاد شد.

ابطحی افزود: نشان داده شد با کشورهای منطقه می شود تعامل داشت و آمریکا هم نمی تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند.

انتهای پیام/