امیرعلی حیدر امیری، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا در قالب کلیپی دو دقیقه ای به رمزگشایی از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا در کلام رهبر معظم انقلاب در زمینه قضایای اوکراین می پردازد.