سحرگاه امروز در اثر انفجار دو باب منزل مسکونی در بروجرد ۴ نفر از ساکنین این منازل جان خود را از دست دادند.