جهانی گفت: 1458 نفر امسال در مشاغل سخت و زیان آور استان بازنشسته شدند.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان علی جهانی اظهار داشت: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارگران مشاغل سخت و زیان آور که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند، افزود: برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، کمیته بدوی و تجدید نظر بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور با تشکیل ۸۲ جلسه نسبت به بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرد. 

جهانی گفت: از تعداد ۲ هزار و ۳۸۵ درخواست که در کمیته بدوی و تجدید نظر مطرح شده، تعداد هزار و ۴۵۸ درخواست مورد تایید قرار گرفت و برای اقدام های بعدی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: ایمنی و بهداشت کار کارگاه های مختلف توسط بازرسان به صورت دوره ای و زمان بندی شده مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد و موارد لازم تذکر داده می شود.

جهانی خاطرنشان کرد: کارفرمایان کارگاه های مختلف مکلف و موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط هستند.

انتهای پیام/