سهرابی گفت: طرح زراعت چوب در ۶۰۰ هکتار از اراضی استان لرستان اجرا شده است.

احسان سهرابی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: یکی از طرح های منابع طبیعی، طرح زراعت چوب است که برای این برنامه ۸۵۰ هزار اصله نهال استفاده شده و این طرح در ۶۰۰ هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

وی با اشاره به جنگلکاری اقتصادی، افزود: تعهد استان ۶۰۰ هکتار بود که به دلیل استقبال زیاد، این طرح در ۸۹۳ هکتار اجرا شده است که به صورت مشارکتی و برای ایجاد اشتغال اجرا می گردد.

رئیس اداره جنگلکاری منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: در راستای ذخیره گاه های جنگلی، ۳۳ هزار هکتار شناسایی شده که حفظ و نگهداری این ذخیره گاه ها می تواند کمک شایانی به منابع طبیعی کند.

انتهای پیام/