امیری با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی گفت: برخی مخالف اجرای این طرح هستند و نمی خواهند افرادی که در فضای مجازی افکار عمومی را تشویش و در این بستر، ناجوانمردانه تاخت و تاز می کنند، مجازات شوند، در حالی که باید با افرادی که تهمت ها و دروغ هایی را بازنشر می دهند به شدت برخورد شود.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به قضیه کاترین شکدم، اظهارداشت: برخی در زمین دشمن بازی کرده و آب در آسیاب دشمن می ریزند و هر بار سعی می کنند با شانتاژ و دروغ، اهداف خود را پیاده کنند.

وی افزود: دشمنان با استفاده از نوچه های خود سعی دارند تا به ترور شخصیت های مقبول بپردازند و هدفشان این است که تفرقه و جدایی را در جامعه ایجاد کنند، که با استفاده از فضای غبارآلود و رهای فضای مجازی، دروغ های شاخ دار را مطرح می کنند و سعی به القای آن در افکار مردم دارند.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: طراحان جنگ نرم با استفاده از بستر فضای مجازی، کلیپ هایی جعلی و ساختگی تهیه و با انتشار آن می خواهند، وجه افراد محبوب و مقبول در جامعه را تخریب و زیر سوال ببرند و برای رسیدن به اهداف خود دست به هر کاری می زنند.

امیری با اشاره به طرح صیانت و محافظت از فضای مجازی، عنوان کرد: برخی مخالف اجرای این طرح هستند و نمی خواهند افرادی که در فضای مجازی افکار عمومی را تشویش و در این بستر، ناجوانمردانه تاخت و تاز می کنند، مجازات شوند، در حالی که باید با افرادی که این چنین تهمت ها و دروغ هایی را بازنشر می دهند به شدت برخورد شود.

وی بیان کرد: باید یک مطالبه عمومی در بین مردم شکل بگیرد و با کسانی که عامدانه کلیپ های دست ساز دشمن را بازنشر می دهند و در جهت بردن آبروی افراد اقدام می کنند برخورد شود.

انتهای پیام/