بهادری، سخنگوی دولت، نوشت: ‌واریز سود سهام عدالت برای بیش از ۴۳ میلیون نفر آغاز شد و برای نخستین بار سود هر نفر یکجا و پیش از پایان سال واریز می‌شود.

به گزارش سفیرافلاک، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: واریز سود سهام عدالت برای بیش از ۴۳ میلیون نفر آغاز شد.

سخنگوی دولت، افزود: برای نخستین بار سود هر نفر یکجا و پیش از پایان سال واریز می‌شود.

بهادری جهرمی، نوشت: مبلغ سود، حدود سه برابر واریزی‌های قبلی است؛ حدود ۵۷۵ هزار تومان برای افرادی که سهام خود را تکمیل نکرده و بیش از یک میلیون تومان برای افرادی که سهم را تکمیل کرده‌اند.

برای نخستین بار سود هر نفر یکجا و پیش از پایان سال واریز می‌شود
  • منبع خبر : بازار