فیلم دیده نشده از لحظه انفجار دو واحد مسکونی یک ساختمان در کوهدشت آماده مشاهده است.