دریکوند گفت: در بازرسی های صورت گرفته، دو کیلوگرم مواد غذایی فاسد در لرستان جمع آوری و معدوم شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دریکوند اظهار داشت: از ابتدای آغاز طرح تشدید نظارت در بازار مواد غذایی تاکنون دو هزار و ۴۹۴ مورد بازرسی تهیه و توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی صورت گرفته که ۶۹ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در این بازرسی ها ۲۸ مرکز تهیه و توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی دارای تخلف بهداشتی بودند و در این مدت بیش از دو هزار کلیو گرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته جمع آوری و معدوم شد.

رئیس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح کرد: همچنین طی سه روز گذشته در بازرسی های صورت گرفته هزار و ۳۳۱ مورد  سنجش عوامل محیطی با استفاده از تجهیزات پرتابل انجام شد.

انتهای پیام/