کارخانه شیر خشک بروجرد با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

به گزارش سفیر افلاک با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارخانه شیر خشک در بروجرد افتتاح شد.