رضا سپهوند، کارشناس مسائل اقتصادی در قالب یک کلیپ دو دقیقه ای به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب برای شکوفایی اقتصاد با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان پرداخت.