کلیپ « یادمان ۱۷۵ شهید غواص عملیات کربلای ۴» از مجموعه هفت قسمتی راه آسمان #روایت_نور آماده مشاهده ودریافت است.