شاهرخی گفت: ۶۹ شبکه مراقبت جهت رصد و پایش عوامل خسارت زای گیاهی تشکیل شده است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان سید عماد شاهرخی اظهارداشت: ۴۰۶ نفر کارشناس در سطح استان در قالب ۶۹ شبکه به رصد و پایش عوامل خسارت زای گیاهی اقدام می‌نماید.

وی افزود: تاکنون مبارزه با علفهای هرز گندم در سطح ۲۷ هزار و ۳۷۷ هکتار، مزارع جو در سطح پنج هزار و ۲۸۹ هکتار، مزارع کلزا در سطح هزار و ۶۵۰ هکتار، مبارزه با شته مومی کلزا در سطح ۱۲۰ هکتار و مبارزه بر علیه جوندگان مضر در سطح ۹ هزار و ۸۲۰ هکتار انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: مبارزه با سن در سال جاری به علت نرسیدن به نرم مبارزه هنوز شروع نشده است ، نرم مبارزه بر علیه سن مادر در مزارع با تولید کمتر از دو تن یک عدد در دو متر مربع است.

شاهرخی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی احتمال بارندگی در ۱۰ روز آینده بسیار کم می باشد لذا به صاحبان مزارع گندم، جو آبی و کلزا توصیه می شود نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام نمایند و در مزارع دیم نیز در صورت امکان آبیاری تکمیلی انجام شود.

وی گفت: توزیع کود شیمیایی استان از این هفته از طریق سامانه انجام خواهد شد و مشکلی در تأمین انواع کود وجود ندارد ضمن اینکه قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در سال جدید کاهش ۴۶ درصدی داشته است.