سالاروند گفت: رها سازی ماهی های قرمز به رودخانه ها و تالاب ها به دلیل امکان حذف گونه های ماهی بومی، ممنوع است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی محیط زیست لرستان، علی سالاروند اظهار داشت: مدیریت ماهی های قرمز و در نظر گرفتن محل های مناسب توسط شهرداری ها و جلوگیری از رها سازی این ماهی ها به رودخانه ها و تالاب ها به دلیل امکان حذف گونه های ماهی بومی، بسیار ضروری است.

وی افزود: توزیع کیسه زباله در مبادی خروجی شهرها و جمع آوری و انتقال پسماندها به محل های دفن پسماندهای شهری و جلوگیری از قطع اشجار، بوته کنی و تعرض به عرصه های طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد و لازمه این امر همکاری مردم و دستگاههای اجرایی است.

مدیرکل محیط زیست لرستان تصریح کرد: شهرداری های استان نسبت به تهیه کیسه زباله اقدام و ادارات کل محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در توزیع کیسه های زباله در مبادی خروجی شهرها با شهرداری های استان همکاری نماید و همچنین محل های جمع آوری ماهی های قرمز را مشخص و اطلاع رسانی نمایند.

انتهای پیام/