طبیعت بهاری لرستان در «سیزده بدر» جلوه ای زیبا را به نمایش گذاشته بود.