دالوند بر لزوم استفاده از روش‌های آبیاری مدرن در استان تاکید کرد و گفت: در برخی از مناطق کشاورزی استان زمین‌ها به روش سنتی آبیاری می‌شوند.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، احمدرضا دالوند در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، فرهنگ‌سازی در مصرف آب کشاورزی و آشامیدنی را یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه برشمرد و اظهارداشت: با همکاری صدا و سیما، رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط لازم است در این شرایط بحران کم آبی با فرهنگ سازی مصرف آب را در استان کاهش دهیم.

وی مطرح کردن مسائل کلی در این گونه جلسات را نامناسب دانست و افزود: بهتر است دستگاه‌ها گزارشی از اقدامات عملی و اجرایی خود را در زمینه‌های مدیریت مصرف آب مانند هوشمندسازی کنتور، پرکردن چاه‌ها، قطع کردن برق‌های غیرمجاز و… ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم پیگیری و تکمیل سدهای نیمه تمام در استان به عنوان زیرساخت در زمینه کنترل و مدیریت آب تاکید کرد و گفت: با تکمیل شدن سدهای در دست احداث بخشی از روان‌آب‌هایی که از استان خارج می‌شود را می‌توان مدیریت کرد.

وی هوشمند سازی چاه‌های آب در استان را ضروری دانست و عنوان کرد: در برخی از مناطق کشاورزی استان زمین‌ها به روش سنتی آبیاری می‌شوند که لازم است به سمت مکانیزه کردن و آبیاری مدرن حرکت کنیم.