حسینی فرد گفت: 66 پروانه استاندارد در لرستان صادر شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، سیدمحمد صادق حسینی فرد اظهارداشت: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، در سال گذشته، ۵۹ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و هفت پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد که بیشترین پروانه های صادر شده مربوط به صنایع ساختمانی و صنایع غذایی می باشد.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰، چهار پروانه نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط اداره کل صادر گردید.
حسینی فرد گفت: در این مدت در کمیته علایم استاندارد لرستان، اعضای کمیته با تمدید ۱۴۹ پروانه استاندارد اجباری وشش پروانه استاندارد تشویقی، ابطال ۴۴ پروانه استاندارد اجباری و چهار پروانه استاندارد تشویقی، ۶۸ مورد تعلیق پروانه و نیز ۵۰ مورد رفع تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد موافقت کردند.

گفتنی است کمیته علایم، کمیته ای است که وظیفه بررسی نهایی صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی را در خصوص صدور پروانه استاندارد برای محصول خاص، و تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد آن را بر عهده دارد.