شاهرخی گفت: پیش بینی می شود امسال ۲۸ هزار و ۲۳۶ تن گندم بذری از مزارع استان لرستان برداشت شود.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سید عماد شاهرخی در جلسه کمیته فنی بذر و نهال استان لرستان با اشاره به اینکه ۴۳ رقم گندم و جو بذری در لرستان تولید و فرآوری می شود، اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۹,۸۷۸ گندم بذری کشت شده است و پیش بینی می‌شود از این سطح میزان ۲۸,۲۳۶ تن برداشت شود.

وی میزان کشت جو بذری را ۱,۰۷۴ هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود از این سطح میزان ۵,۲۲۶ تن جو بذری برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به میزان موجودی انبارهای شرکتهای بذری اشاره کرد و گفت: میزان گندم بذری ۶,۴۸۵ تن و میزان جو بذری ۴۵۰ تن می باشد.

وی تصریح کرد ما به عنوان متولیان تولید، امنیت و سلامت غذایی در قبال کشاورزان و سفره مردم مسئولیم بنابر این وظیفه ما افزایش راندمان تولید در واحد سطح می باشد و این امر مستلزم همکاری و ارتباطات هر چه بیشتر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

شاهرخی با تأکید بر استفاده از هیئت های اندیشه ورز در همه زیر بخش‌های کشاورزی و ایجاد زیر شاخه مرتبط در کلیه شهرستانها عنوان کرد با همدلی، هم افزایی، ایجاد انگیزه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مراکز جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تحول و جهشی در بخش کشاورزی ایجاد نماییم.

وی از کارشناسان مراکز تحقیقات و مراکز خدمات کشاورزی خواست با توجه به شرایط کم بارشی و کم آبی، کشاورزان را به سمت کشت کلزا سوق بدهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به بررسی وضعیت مزارع بذری زیر کشت با توجه به تنش های خشکی و سرمایی در لرستان، تصمیم‌گیری در مورد موجودی بذور شرکتها و گزارشی از میزان سطح زیر کشت مزارع بذری تأکید کرد.